VEREIN GEDENKSTÄTTE KZ ENGERHAFE E.V.

 

 
  
     Monument op de begraafplaats Engerhafe

De vereniging

Op 29 oktober 2009 werd de Vereniging Gedenkstätte KZ Engerhafe opgericht. Leden van deze vereniging hebben een concept ontwikkeld voor een monument voor het concentratiekamp in Engerhafe. Het herdenkingsoord wordt opgedragen aan de vermoorde en overlevende gevangenen, uit respect voor hun menselijke waardigheid, die men hun had willen ontnemen.

De vereniging wil met artistieke, wetenschappelijke en pedagogische middelen

voorlichting verschaffen,

de herinnering aan wat er destijds gebeurd is levend houden, ook voor volgende generaties,

zich diepgaand bezighouden met:
- het mensonterende gedrag van de daders,
- de actieve of passieve medeplichtigheid van de overheid, de kerk en het leger,
- de machteloosheid van zelfs diegenen die tot de oppositie behoorden,


ons waarschuwen dat iedere aantasting van de waarde van de mens onze eigen menselijke waardigheid beschadigt en altijd en overal opnieuw een situatie als toentertijd in Engerhafe tot gevolg kan hebben,

ons stimuleren en bemoedigen om ons vastbesloten te verzetten tegen elke aantasting van de mensenrechten en ervoor te zorgen dat die gerespecteerd worden.


Het concept voor het monument wordt in werkgroepen voortdurend overdacht en verder ontwikkeld.

De werkgroepen proberen te achterhalen wat zich in het concentratiekamp Engerhafe en bij de bouw van de antitankgrachten in Aurich heeft afgespeeld. Ze proberen langs verschillende wegen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het leven van de slachtoffers en overlevenden, dit te documenteren en in het herdenkingsoord te presenteren. De combinatie met werken van kunstenaars verdiept de beleving van de bezoeker.

De werkgroepen zijn openbaar; iedereen is welkom om mee te werken. De vereniging is blij met iedere ondersteuning door middel van lidmaatschap, giften of actieve medewerking.


De verschillende werkgroepen:

 • Conceptioneel werk
  Carl Osterwald, Herbert Müller, Ulrich Kohlhoff

 • Onderzoek, verwerking en documentatie
  Bernhard Kessler


 • Onderzoek naar de aanleg van de antitankgrachten in Aurich
  Fritz Lottmann


 • Gesprekken met tijdgetuigen en documentatie
  Carl Osterwald


 • Indeling en opbouw van het herdenkingsoord
  Herbert Müller

 • Contact met andere herdenkingsoorden
  Siegfried Jahnssen


 • Organisatie bezoekers en rondleidingen
  Margritt Kubik-Harms


 • Contact met scholen en jeugdgroepen
  Lilo Kessler


 • Planning en organisatie van manifestaties
  Prof. Georg Koschnick


 • Internet
  Ulrich Kohlhoff, Helge Reelfs
Monument op de begraafplaats Engerhafe

 

 

naar boven ...
 

Verein Gedenkstätte KZ-Engerhafe e.V. - Kirchwyk 5 - 26624 Engerhafe