VEREIN GEDENKSTÄTTE KZ ENGERHAFE E.V.
WAT IS DE MENS,
DAT GIJ ZIJNER GEDENKT?  
                    - Psalm 8, 5 -

 
  
     Engerhafe en dodenlijst – aquarel en collage  - Herbert Müller

Het concentratiekamp Engerhafe,
Kommando Aurich – Neuengamme

Van 21-10 t/m 22-12-1944 bestond er in Engerhafe een buitenpost van het concentratiekamp Neuengamme. In het kamp, vlakbij de middeleeuwse dorpskerk, zaten ongeveer 2000 mannen – hoofdzakelijk om politieke redenen - gevangen. Ze werden als dwangarbeiders ingezet bij de aanleg van antitankgrachten.

Onder onmenselijke omstandigheden werden binnen twee maanden 188 gevangenen dood gemarteld: 68 Polen, 47 Nederlanders, 21 Letten, 17 Fransen, 9 Russen, 8 Litouwers, 5 Duitsers, 4 Esten, 3 Belgen, 3 Italianen, 1 Spanjaard, 1 Tsjech, 1 Deen.

In 1952 werden de doden in de massagraven door een geallieerde commissie opgegraven, voor zover mogelijk geïdentificeerd en opnieuw begraven.

Naar de namen van de overledenen ...

 

               
                          Lager und Kirche - Kohle 2000 - Herbert Müller
 

naar boven....
 

Verein Gedenkstätte KZ-Engerhafe e.V. - Kirchwyk 5 - 26624 Engerhafe